AdamNet

AdamNet
Created on Mar 11th, 2019
Members

Dataset van de kaarten maar nu met personen URI's voor contributors

In deze dataset is erfgoeddata samengevoegd en aan elkaar verbonden in het kader van het project AdamLink, uitgevoerd door Stichting AdamNet. Het gaat daarbij om de beeldbank van het Stadsarchief en de collectie van het Amsterdam Museum. Daarnaast zijn selecties van Amsterdamse voorwerpen opgenomen uit de collecties van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Bibliotheek van de UvA/HvA en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De erfgoeddata is verbonden met behulp van straten, gebouwen, wijken en personen.

Voor uitleg over en voorbeelden van hoe je deze data kunt gebruiken zie: het lab van Adamlink.

Termen en hiërarchie van Getty's Art & Architecture Thesaurus in het Nederlands

De termen in alle mogelijke talen

This dataset contains all geographical concepts, collected by AdamNet, used to link the cultural heritage in the AdamLink dataset. It contains (old) streets, buildings and districts. See adamlink.nl.

This dataset is a combination of all the heritage datasets available on data.adamlink.nl. It enables a user to find and use cultural heritage objects without the borders between institutions. The data are linked to streets, buildings, districts and persons they have in common as much as possible.

Bevat beschrijvingen van de opgenomen datasets, volgens DCAT (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/).

Contains descriptions of the provided datasets according to DCAT (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/).