D

DatasetProfiles

Created 5 years ago
223 statements

Bevat beschrijvingen van de opgenomen datasets, volgens DCAT (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/).

Contains descriptions of the provided datasets according to DCAT (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/).

Graphs