Aa, Henri (1913-1962). Doctora ...... erkzaam op het IISG 1959-1962.
International Institute of Social History
Archief Henri Aa, inventory nu ...... of Social History, Amsterdam.
International Institute of Social History
Colonial question/Anti-colonialist movements
Stukken betreffende financiële ...... ssies Sumatra, havenprojecten.
Ablaing van Giessenburg, R.C. d'
Pseudoniem van R. C. Meijer; o ...... 1866 de werken van Multatuli.
International Institute of Social History
Archief R.C. d' Ablaing van Gi ...... of Social History, Amsterdam.
International Institute of Social History
Colonial question/Anti-colonialist movements
Religious movements/Anti-clericalism/Atheism
Registers ('copy-boeken') met ...... ltatuli) en anderen 1857-1868.
Archief R.C. d' Ablaing van Giessenburg