Stukken betreffende financiële ...... ssies Sumatra, havenprojecten.
Collectie is omvangrijk en nog ...... ormatiebalie via vraag@iisg.nl
Nationale Trustmaatschappij
Colonial question/Anti-colonialist movements
http://hdl.handle.net/10622/ARCH00001?locatt=view:ead
Aa, Henri (1913-1962). Doctora ...... erkzaam op het IISG 1959-1962.
@nl
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Archief Henri Aa , inventory n ...... e of Social History, Amsterdam
@en
Registers ('copy-boeken') met ...... ltatuli) en anderen 1857-1868.
Archief R.C. d' Ablaing van Giessenburg
Douwes Dekker, Eduard (Multatuli)
Colonial question/Anti-colonialist movements
Religious movements/Anti-clericalism/Atheism