Bevat beschrijvingen van alle datasets in het AdamLink portal
@nl
Contains descriptions of all datasets in the AdamLink portal
@en
Geografische concepten Amsterd ...... linken van erfgoed in AdamLink
@nl
Geographical concepts Amsterda ...... itage in the AdamLink dataset.
@en
Geographical Reference Data Amsterdam
@nl
Geografische referentiedata Amsterdam - AdamNet/AdamLink
@nl
Geographical reference data Amsterdam - AdamNet/AdamLink
@en
Combined heritage datasets AdamNet/AdamLink
@en
Gecombineerde erfgoeddatasets AdamNet/AdamLink
@nl
Heritage Data Amsterdam
@nl
Erfgoeddata Amsterdam - AdamNet/AdamLink
@nl
Heritage data Amsterdam - AdamNet/AdamLink
@en