All municipalities with a name and geometry, and if available start/end date cbs/amco

Created 3 months ago, 4 versions

Jaren waarin de geometrie voor Aalsmeer is ingewonnen.

Created 5 months ago, 2 versions

Deze bevraging is een uitbreiding van gemeenten-tussen-1970-en-1980, waarbij de meest recente geometrie wordt teruggegeven die voor 1 januari 1980 in gemeten, alsook de Amsterdamse code (AMCO) en de CBS code.

Created 5 months ago, 7 versions

Nederlandse gemeenten met hun begin- en einddatum.

Gemeenten die in 2019 nog steeds bestaan hebben geen einddatum.

Als de begindatum van een gemeente niet bekend is wordt de datum gebruikt waarop de oudst bekende geometrie van die gemeente is ingewonnen.

Created 5 months ago, 4 versions

Geef de Nederlandse gemeenten die tussen 1970 en 1980 bestaan hebben.

Deze bevraging is gebaseerd op gemeenten-begin-en-einddatum, waarbij begin- en einddatum binnen de range [1970-01-01,1980-01-01) liggen.

Created 5 months ago, 5 versions

provide all municipalities between 1980 until and including 1981

Created 5 months ago, 3 versions
Created 7 months ago, 1 version