calvinistische stroming die de naam ontleent aan het verzet tegen de remonstranten
@nl
Contraremonstranten
@nl
observable event which is not man-made
@en
natuurverschijnsel
@nl
military
@en
Ontzet
@nl
registratie van data, audio en/of beeld op een opslagmedium
@nl
opname
@nl
ceremonie waarmee een ambtsaanvaarding officieel begint
@nl
inauguratie
@nl