13717
Deze staking is door het CBS vermeld als 50 aparte stakingen. Gezien de overal gelijke eis van fl. 400 bruto, die gesteld is n.a.v. een akkoord dienaangaande per 1 september in de Stichting van de Arbeid en de verder op centraal niveau gemaakte afspraken tot werkelijke uitbetaling van die vierhonderd gulden, heb ik deze 50 stakingen -met aanvullingen vanuit de pers- tot één grote staking samengevat. Dit doet m.i. ook meer recht aan de in de tijd van de staking zogenoemde 'vierhonderd gulden golf'. Direkt na het genoemde akkoord stelden de arbeiders her en der in het land, veelal onder leiding van de vakbonden, hun eis tot uitbetaling. Hieronder geef ik een overzicht op basis van de CBS-cijfers en gegevens uit het NRC van de bedrijven, stakers en verloren arbeidsdagen. bedrijven stakers verl.dagen ------------------------------- CBS-gegevens 04, bouw 56 4897 10637 05 chemie 2 405 216 AKZO 4 4650 37874 06, meubelfabriek 1 25 88 11, metaal 3 1250 1969 Philips 3 2081 5594 15, textiel 6 1060 978 17, plantaardige olie 1 375 181 20, ijzerhandel 1 16 86 _______________________________ 77 14759 57623 Aanvulling vanuit de NRC 04, bouw 12 05, chemie (Dow-Terneuzen) 1 250 32 AKZO 5 11, metaal (Rotterdam-Wescon) 1 (900 stakers volgens RJ) Philips 10 5619 15000 14 ,strokarton 2 700 175 ------------------------------ Totaal 108 21328 72830 Bij dit totaal valt uiteraard nog het een en ander op te merken. 04, bouw. Uit de krant komt een beeld naar voren van een bedrijfstak, die grotendeels stil ligt. NRC 10 september: "Op vele plaatsen in het land is het werk neergelegd." De '12' bij NRC-bedrijven zijn geen bedrijven in de strikte zin, maar gemeenten waar gestaakt werd. 11, Philips. De direktie noemde een totaal aantal stakers van 7700, de vakbonden kwamen tot 20000. Ik heb hier het laagste aantal gebruikt. ABA1335 noemt ook nog enkele stakingen: 9 sept. Rotterdam 05,zeep Lever 50-100 stakers 10 Enschede 04000 Nijhuis 265 04080 Voogseerd 15 2 0kt. Zaandam 04000 Een schatting van 30000 stakers en 100000 verloren arbeidsdagen lijkt mij op grond van het bovenstaande zeer zeker niet te hoog genomen. Flier en Van kooten komen op een totaal van 17614 stakers en 71150 verloren dagen.
13717
Deze staking is door het CBS vermeld als 50 aparte stakingen. Gezien de overal gelijke eis van fl. 400 bruto, die gesteld is n.a.v. een akkoord dienaangaande per 1 september in de Stichting van de Arbeid en de verder op centraal niveau gemaakte afspraken tot werkelijke uitbetaling van die vierhonderd gulden, heb ik deze 50 stakingen -met aanvullingen vanuit de pers- tot één grote staking samengevat. Dit doet m.i. ook meer recht aan de in de tijd van de staking zogenoemde 'vierhonderd gulden golf'. Direkt na het genoemde akkoord stelden de arbeiders her en der in het land, veelal onder leiding van de vakbonden, hun eis tot uitbetaling. Hieronder geef ik een overzicht op basis van de CBS-cijfers en gegevens uit het NRC van de bedrijven, stakers en verloren arbeidsdagen. bedrijven stakers verl.dagen ------------------------------- CBS-gegevens 04, bouw 56 4897 10637 05 chemie 2 405 216 AKZO 4 4650 37874 06, meubelfabriek 1 25 88 11, metaal 3 1250 1969 Philips 3 2081 5594 15, textiel 6 1060 978 17, plantaardige olie 1 375 181 20, ijzerhandel 1 16 86 _______________________________ 77 14759 57623 Aanvulling vanuit de NRC 04, bouw 12 05, chemie (Dow-Terneuzen) 1 250 32 AKZO 5 11, metaal (Rotterdam-Wescon) 1 (900 stakers volgens RJ) Philips 10 5619 15000 14 ,strokarton 2 700 175 ------------------------------ Totaal 108 21328 72830 Bij dit totaal valt uiteraard nog het een en ander op te merken. 04, bouw. Uit de krant komt een beeld naar voren van een bedrijfstak, die grotendeels stil ligt. NRC 10 september: "Op vele plaatsen in het land is het werk neergelegd." De '12' bij NRC-bedrijven zijn geen bedrijven in de strikte zin, maar gemeenten waar gestaakt werd. 11, Philips. De direktie noemde een totaal aantal stakers van 7700, de vakbonden kwamen tot 20000. Ik heb hier het laagste aantal gebruikt. ABA1335 noemt ook nog enkele stakingen: 9 sept. Rotterdam 05,zeep Lever 50-100 stakers 10 Enschede 04000 Nijhuis 265 04080 Voogseerd 15 2 0kt. Zaandam 04000 Een schatting van 30000 stakers en 100000 verloren arbeidsdagen lijkt mij op grond van het bovenstaande zeer zeker niet te hoog genomen. Flier en Van kooten komen op een totaal van 17614 stakers en 71150 verloren dagen.