10079
Volgens de directies weinig hinder van de staking, omdat er veel aanbod van arbeiders was. Daardoor gaf het CBS later op, dat het bedrijf in juni weer volledig werkte, terwijl volgens de arbeiders de staking voortduurde tot 24-2-1933. De patroons gaven ook slechts 10.000 verloren dagen op. Ten aanzien van het aantal stakers valt op te merken, dat CBSM oorspronkelijk melding maakte van 960 man en later van 500. Harmsen noemt 1100 stakers en dat aantal hanteer ik hier ook. CBTjv meldt 650 betrokken arbeiders. Twee stakers liepen met een onderkruipende stuurman mee. Toen deze zich belaagd voelde vuurde hij enkele schoten met zijn revolver af. De revolver werd door de politie in beslag genomen, een van de stakers werd op 6 oktober bij verstek veroordeeld tot een half jaar. Later werd deze straf omgezet in een voorwaardelijke straf van een maand. In 1933 vonden nog diverse rechtszaken plaats in verband met geweldpleging tijdens de staking. Zo werden vijf jonge arbeiders veroordeeld tot twee maanden gevangenis wegens het in vereniging gooien van basaltstenen op sleepboten die in Papendracht in het Merwedekanaal lagen. Ook werden een transportarbeider, een stoker en een stuurman veroordeeld tot vier maanden. De staking vond overigens ook plaats in Vreeswijk en ging vooral verloren door het grote aantal Duitse onderkruipers en met een kleine meerderheid besloten de arbeiders op 28 februari 1933 de strijd te 'staken'. De meesten werden geslachtofferd (stel 1000). CBSM geeft 124.800 verloren arbeidsdagen. Het NAS en De Tribune waren tegen de staking omdat hij op te beperkte wijze werd gevoerd. Het CBS gaf voor de stakers 124.800 gestaakte dagen.
10079
Volgens de directies weinig hinder van de staking, omdat er veel aanbod van arbeiders was. Daardoor gaf het CBS later op, dat het bedrijf in juni weer volledig werkte, terwijl volgens de arbeiders de staking voortduurde tot 24-2-1933. De patroons gaven ook slechts 10.000 verloren dagen op. Ten aanzien van het aantal stakers valt op te merken, dat CBSM oorspronkelijk melding maakte van 960 man en later van 500. Harmsen noemt 1100 stakers en dat aantal hanteer ik hier ook. CBTjv meldt 650 betrokken arbeiders. Twee stakers liepen met een onderkruipende stuurman mee. Toen deze zich belaagd voelde vuurde hij enkele schoten met zijn revolver af. De revolver werd door de politie in beslag genomen, een van de stakers werd op 6 oktober bij verstek veroordeeld tot een half jaar. Later werd deze straf omgezet in een voorwaardelijke straf van een maand. In 1933 vonden nog diverse rechtszaken plaats in verband met geweldpleging tijdens de staking. Zo werden vijf jonge arbeiders veroordeeld tot twee maanden gevangenis wegens het in vereniging gooien van basaltstenen op sleepboten die in Papendracht in het Merwedekanaal lagen. Ook werden een transportarbeider, een stoker en een stuurman veroordeeld tot vier maanden. De staking vond overigens ook plaats in Vreeswijk en ging vooral verloren door het grote aantal Duitse onderkruipers en met een kleine meerderheid besloten de arbeiders op 28 februari 1933 de strijd te 'staken'. De meesten werden geslachtofferd (stel 1000). CBSM geeft 124.800 verloren arbeidsdagen. Het NAS en De Tribune waren tegen de staking omdat hij op te beperkte wijze werd gevoerd. Het CBS gaf voor de stakers 124.800 gestaakte dagen.