10012
Deze staking ging in tegen het advies van de erkende bonden en werd geleid door de Politiek-Onafhankelijke Textielarbeidersbond, die niet deelnam aan het geregeld overleg. Ondanks oproepen van de erkende bonden bleven de arbeiders hier staken, wat voor de Twentse werkgevers mede aanleiding was hun bij de oorspronkelijk aangekondigde loonsverlaging geuite dreigement ten uitvoer te brengen. In 1931 reeds 9800 verloren arbeidsdagen.
10012
Deze staking ging in tegen het advies van de erkende bonden en werd geleid door de Politiek-Onafhankelijke Textielarbeidersbond, die niet deelnam aan het geregeld overleg. Ondanks oproepen van de erkende bonden bleven de arbeiders hier staken, wat voor de Twentse werkgevers mede aanleiding was hun bij de oorspronkelijk aangekondigde loonsverlaging geuite dreigement ten uitvoer te brengen. In 1931 reeds 9800 verloren arbeidsdagen.