Amsterdam Museum

amCreated on Mar 11th, 2019
Members

Deze dataset is gebaseerd op de catalogus van het Amsterdam Museum. De dataset bevat metadata over de objecten in de collectie, zoals etsen, schilderijen en voorwerpen. Ze zijn gerelateerd aan andere erfgoedobjecten in Amsterdam door middel van AdamLink uri's voor straten, gebouwen, wijken en personen.

This dataset is based on the catalogue of the Amsterdam Museum. It contains metadata on the objects in the collection, like painting, etches and utensils. For AdamLink they are linked to other cultural heritage objects in Amsterdam by means of AdamLink uri's for streets, buildings, districts and persons.