Generale caarte ende afbeeldinge vanden eylande van West Voorn

Behorend tot: Caert-boeck Voorne

Generale caarte ende afbeeldinge vanden eylande van West Voorn

Behorend tot: Caert-boeck Voorne