Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc.

Bijlage bij: Rapport van de professoren 's Gravensande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de rivier de Merwede, 8 juli 1730

Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc.

Bijlage bij: Rapport van de professoren 's Gravensande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de rivier de Merwede, 8 juli 1730