SubjectPredicateObjectGraph
Vertrok naar Antwerpen, zonder certificaat. Niet vertrokken