@en
@nl
House number
@en
Huisnummer
@nl
@en
@nl
Date created, not in Date or DateTime format
@en
Tijdsperiode waarin het werk gemaakt is
@nl
@en
Straat
@nl
Street
@en